ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΝΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ
Ουρολόγος Χανιά
Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τις συνηθέστερες Ουρολογικές παθήσεις , για τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης τους. Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ορολογία απλή και κατανοητή από τον μέσο αναγνώστη και να προστεθούν εικόνες όπου ήταν δυνατόν. Η ενημέρωση με τον τρόπο αυτόν, μέσω της παράθεσης «ηλεκτρονικών» δεδομένων και πληροφοριών δεν μπορεί, όπως είναι αντιληπτό, σε καμμία περίπτωση να υποκαταστήσει την προσωπική επαφή με τον γιατρό σας.